Back to Top

06-285 507 16  info@holtmaninkoopenretail.nl

Inkoop/verkoop

 

Het inkoop / verkoop proces heeft mij altijd geïntrigreerd. Het bij elkaar brengen van inkopende en verkopende partijen is veelal een gecompliceerd proces. Of u nu producent, importeur, grossier of agent bent er bestaan zoveel mogelijkheden voor de Nederlandse markt. Kent u alle mogelijkheden? Benut u alle mogelijkheden?

Inkoop en verkoop hebben veel verwantschap. Beide processen liggen heel dicht bij elkaar. Het is immers de handelsgeest die u successen zal brengen.

 

Mijn toegevoegde waarde binnen uw onderneming:

Kennis Nederlandse retailmarkt.

Opgebouwd netwerk.

Partijen bij elkaar brengen.

Inzichtelijk maken totale keten.

Kennis inkopende partijen: hoe denken en handelen inkopers.

Hoe denkt een retailer.

Opzetten rollenspel.

Ondersteuning verkoopproces.

Vertegenwoordigen van uw firma voor de Nederlandse markt.

Sparren met u en uw accountmanagers over mogelijkheden.

 

Mijn aanpak: analytisch sterk, daadkrachtig, initiatiefrijk en gedreven.