Back to Top

06-285 507 16  info@holtmaninkoopenretail.nl

Inkoop producenten: grondstoffen e.d.

 

Veel fabrikanten klagen steen en been over het lage rendement dat behaald wordt.

Commercie wordt in toenemende mate onder druk gezet door grote retailers en inkooporganisaties.

Deze trend zal de komende jaren eerder toenemen dan afnemen.

In productiebedrijven zijn bedrijfsprocessen als productie, verkoop, marketing, productontwikkeling en logistiek cruciale bedrijfsprocessen die dagelijks veel aandacht vragen en altijd door moeten gaan.

Veelal is inkoop in het gehele proces een ondergeschoven kindje en dienstverlenend aan de overige afdelingen.

Een goed inkoopbeleid / strategie met een bijbehorende sterke inkoopafdeling en systemen zal uw rendement zeker verbeteren.

 

Mijn toegevoegde waarde binnen uw onderneming:

Organiseren en begeleiden van uw inkoopafdeling.

Zoeken naar samenwerkingsverbanden.

Ad-interim verzorgen van uw inkoop: flexibele samenwerkingsvormen zijn mogelijk.

Uitvoeren van een jaargesprekcyclus: realiseren van on top of afspraken.

Internationaal sourcen van alternatieve mogelijkheden.

Het in kaart brengen van uw inkooporganisatie en de inkooprocedures.

Opzetten tendersystemen.

Analyseren van grondstofmarkten en bepaling juiste koppeling.

Sparren met u en uw inkopers over mogelijkheden en deze uitwerken.

Realiseren inkoopvoordelen.

Bezoeken internationale beurzen.

Tijdelijke ondersteuning op uw inkoopafdeling bij onderbezetting.

Professionaliseren van uw inkoopafdeling.

Opleiden van uw inkopers.

Actuele kennis en relaties in levensmiddelenbranche.

Begeleiding bij moeilijke en gecompliceerde inkoop issues.

Realiseren van kosten reducties d.m.v. efficiency verbeteringen.

Gedegen kennis diverse grondstof markten.

 

Mijn aanpak: analytisch sterk, daadkrachtig, initiatiefrijk en gedreven.